KUMPULAN DAERAH JEMPOL
KEMBALI LAMAN PASUKAN DAERAH

NO PEN NO
KUM
NAMA KUMPULAN
5399 A SMK BANDAR BARU SERTING
4109 1 SK ST AIDEN, BAHAU
7622 2 SK (F) PALONG, GEMAS
7623 3 SJK (T) LADANG SIALANG, BAHAU
3919 4 SK SERTING HILIR, BATU KIKIR
7776 5 SJK (T) LADANG GLANDALE, BAHAU
8769 6 SK (F) PALONG 9, GEMAS
8783 7 SK SERTING HILIR 2 (F), BANDAR BARU SERTING
8770 8 SK SERTING 3 (F), BANDAR BARU SERTING
7624 9 SJK (T) LADANG MIDDLETON, ROMPIN
7777 10 SK SUNGAI SAMPO, BANDAR BARU SERTING
7625 11 SK SUNGAI LUI MUDA (F) BANDAR BARU SERTING
7626 12 SJK (T) LADANG BAHAU, BAHAU
7778 13 SJK (T) LADANG JERAM PADANG, BAHAU
  14 SMK (F) LUI BARAT, BANDAR BARU SERTING
7627 15 SMK JELAI, BAHAU
8771 16 SMK PALONG 4, GEMAS
8772 17 SK BANDAR BARU SERTING,BANDAR BARU SERTING
4135 18 SMK BATU KIKIR, BATU KIKIR
4215 19 SMK DATUK MANSOR, BAHAU
7628 20 SJK (T) LADANG TANAH PANJIS, ROMPIN
6738 21 SJK (C) CHUNG SAN, ROMPIN
4136 22 SK BATU KIKIR, BATU KIKIR
4468 23 SJK (C) BAHAU, BAHAU
6068 24 SK JEMPOL, BAHAU
7629 25 SJK (C) CHI WEN, BAHAU
4748 26 SMK CHI WEN, BAHAU
7779 27 SK AYER HITAM, BANDAR BARU SERTING
5381 28 SK PASOH 3 (F), BATU KIKIR
5769 29 SK SUNGAI LUI, BANDAR BARU SERTING
6981 30 SJK (C) CHUNG HUA LADANG GADDES, BAHAU
7780 31 SK SERTING ULU, BATU KIKIR
6471 32 SMK PALONG 2 (F), GEMAS
6982 33 SK SERTING (F), BANDAR BARU SERTING
6983 34 SK PULAPAH, BANDAR BARU SERTING
5847 35 SK PALONG 1 (F), GEMAS
5848 36 SK PALONG 2 (F), GEMAS
5849 37 SK PALONG 4 (F), GEMAS
5950 38 SK PASOH 2 (F), SIMPANG PERTANG
5973 39 SMK PASOH 2 (F), SIMPANG PERTANG
6021 40 SJK (C) KAMP[UNG BARU MAHSAN, BAHAU
6039 41 SK LUI TIMUR, BANDAR BARU SERTING
6048 42 SK ROMPIN, ROMPIN
7630 43 SJK 9T0 LADANG GEDDES, BAHAU
6084 44 SMK BAHAU, BAHAU
6104 45 SK PALONG 3 (F) , GEMAS
6307 46 SJK (T) LADANG SUNGAI SEBALING, BAHAU
6419 47 SK PALONG 5 (F), GEMAS
6757 48 SK TAPAK, BATU KIKIR
6984 49 SK LUI SELATAN (F) , BANDAR BARU SERTING
6985 50 SJK (T) LADANG KELPIN, BAHAU
6986 51 SJK (T) LADANG SENAMA, BAHAU
5770 52 SK TENGKEK, BATU KIKIR
6631 53 SK PADANG LEBAR, BATU KIKIIR
8881 54 SMK BANDAR BARU SERTING, BANDAR BARU SERTING
8773 55 SK PALONG 14 (F), GEMAS
8774 56 SK PALONG 12 (F), GEMAS
  57 SMK PALONG 7 (F), GEMAS
  58 SK SERTING HILIR KOMPLEKS, BANDAR BARU SERTING
  59 SJK (C) LADANG GANDALE AYER HITAM, BANDAR BARU SERTING
  60 SMK DATO HJ MUSTAPHA, BATU KIKIR
9203 61 SMK SERTING HILIR KOMPLEKS, BANDAR BARU SERTING
  62 MRSM SERTING, BANDAR BARU SERTING
  63 SM AGAMA LONEK
  64 SK (F) PALONG 8, GEMAS
  65 SJK (T) ST HELIAR
  66 SJK (T) LADANG AIR HITAM